ÚVOD

VyVáženo je místem, které chce svými aktivitami přispět ke zdravějšímu způsobu života a udržitelnému růstu jedince i společnosti.

VyVáženo je prostorem, ve kterém se mohou setkávat lidé, jejichž záměrem a hodnotou je péče o sebe a o prostředí, ve kterém žijí.

VyVáženo je centrem udržitelného rozvoje, jehož cílem je propojit aktivity, které spolu souvisí, nebo se vzájemně synergicky doplňují:

CHCEME VYVÁŽENÝ A UDRŽITELNÝ ŽIVOT!

A proč nakupovat bez obalů?

Cílem je snížit množství obalů na jedno použití, které zatěžují životní prostředí. V současné době je extrémně vysoké množství potravin baleno do obtížně recyklovatelných materiálů a samotné třídění tento problém neřeší. Mnoho lidí se proto snaží aplikovat ve svém životě principy “zero waste” a tím snížit celkové množství vyprodukovaného odpadu (tzv. ekologickou stopu). Každý z nás je na této cestě různě daleko. Někdo vyprodukuje za celý rok jednu zavařovací sklenici směsného odpadu, jiný nosí na nákup svojí látkovou tašku a další třeba kompostuje. Pro Vás může být tím prvním krokem návštěva VyVáženo. Nejlepší odpad je totiž ten, co vůbec nevznikne!

Není to však jen o obalech…

Dnešní běžně žijící člověk je vystavován významné toxicitě z prostředí jako takového a dále skrz stravování a používání konvenční kosmetiky a drogerie. Řada dlouhodobých studií zjistila, že potraviny již neobsahují své původní množství zdraví prospěšných prvků, že konvenční kosmetické a drogistické výrobky obsahují látky, které přímo škodí lidskému zdraví. Proto je potřeba se začít vědomě zabývat tím, co jím, čím ošetřuji svoji pleť a pokožku i prostředí kolem sebe, v jakém prostředí žiji. Všechny tyto otázky chceme řešit také ve VyVáženo – proto je sortiment vybírán ve vysoké kvalitě (ideálně BIO a EKO), s co možná nejvyšším zastoupením lokálních dodavatelů, s nimiž se můžeme osobně setkat a ověřit si způsob jejich zpracování potravin i výrobků.

Vše stojí na rozhodnutí!

Ano, je to tak. Hlavní proud nás žene do určitých typizovaných a stereotypních způsobů spotřebitelského chování. Je velmi těžké se ze zaběhlých vzorců chování vymanit a vědomě přemýšlet nad tím, jak své aktivity a vlastně celý den zorganizovat tak, abychom žili více či méně v duchu výše uvedených myšlenek. Toto rozhodnutí sebou nese totiž řadu úkonů a „práce navíc“. Ale i zde může v závěru platit, že „více znamená méně“, tedy v našem kontextu alespoň méně odpadu, méně zátěže pro nás i naši Zemi… I tyto otázky, otázky osobního rozhodnutí, osobního udržitelného rozvoje, budou obsahem našich navazujících aktivit, workshopů a přednášek.

„Zemi nedědíme po našich předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí“…

Antione de Saint- Exupéry