CO-WORKING

Co-working prostor

Naším cíle je podpora vyváženého života jedince i společnosti. Proto v rámci svých aktivit nabízíme prostory ke co-workingovému podnájmu poradenských služeb a profesí.

Co je co-working? Jde o sdílený prostor k realizaci práce, v našem případě služby, který bude sdílet více subjektů v rámci předem sjednaného časového harmonogramu. Jednotlivé subjekty se mohou tak ve své nabídce synergicky doplňovat a mohou využívat pouze tolik času, který reálně potřebují – podnájem prostor lze totiž vyčíslit na konkrétní hodiny (př. chci dělat výživové poradenství pouze 1x v týdně, v pondělí na 3 hodiny od 9 do 12h). Společně sdílený prostor nabízí zároveň možnost se vzájemně poznat, rozšiřovat si svoje znalosti a zkušenosti za rámec své odbornosti, rozvíjet zajímavé myšlenky a nápady, sdílet názory, zpětné vazby atd.

Proč poradenské profese a služby? Tato co-workingová nabídka zapadá do konceptu podpory vyváženého životního stylu. Proto chceme sdílet prostor s profesemi a službami, které vyvážený životní styl a osobní rozvoj a růst jedince, hlavně v udržitelném duchu, podporují. Také samotný prostor pro tuto aktivitu je navržen jako příjemná konzultační místnost v prostředí, které svými dalšími aktivitami podporuje další rozvojové tendence jedince směrem k trvalému i osobnímu udržitelnému rozvoji.

Upozornění: Prostory máme zájem pronajímat subjektům, které svým jednáním a konáním dodržují základní etická a morální pravidla při poskytování tohoto typu služeb a jsou odborně způsobilí. Nicméně neneseme odpovědnost za obsah nabízených služeb a v případě problémů budeme rádi za zpětnou vazbu a informace. Děkujeme za pochopení!

Hodinová sazba za pronájem prostoru je 200,- Kč/hod.

Prostor o velikosti 5 x 2,5 m má vlastní samostatný vstup z ulice, je vybaven konferenčním stolkem se dvěma křesly, pracovním stolem se židlí, prostorem pro odložení osobních věcí a ošacení, toaletou, zázemím pro přípravu drobného občerstvení (kávy, čaje).

V případě zájmu nás kontaktujte na info@vyvazeno.cz.

Co-working prostor
Co-working prostor
Co-working prostor

Aktuálně využívá co-workingových prostor společnost Life Clinic Therapy s.r.o. – soukromá praxe v oblasti psychoterapie, poradenství a léčby závislostí

Life Clinic Therapy s.r.o.