CO-WORKING

Naším cíle je podpora vyváženého života jedince i společnosti. Proto v rámci svých prostor nabízíme prostory ke co-workingovému podnájmu poradenských profesí.

Co je co-working? Jde o sdílený prostor k realizaci práce, v našem případě služby, který bude sdílet více subjektů v rámci předem sjednaného časového harmonogramu. Jednotlivé subjekty se mohou tak ve své nabídce synergicky doplňovat a mohou využívat pouze tolik času, který reálně potřebují – podnájem prostor lze totiž vyčíslit na konkrétní hodiny (př. chci dělat výživové poradenství pouze 1x v týdně, v pondělí na 3 hodiny od 9 do 12h). Společně sdílený prostor nabízí zároveň možnost se vzájemně poznat, rozšiřovat si svoje znalosti a zkušenosti za rámec své odbornosti, rozvíjet zajímavé myšlenky a nápady, sdílet názory, zpětné vazby atd.

Proč poradenské profese a služby? Tato co-workingová nabídka zapadá do konceptu podpory vyváženého životního stylu. Proto chceme sdílet prostor s profesemi a službami, které vyvážený životní styl a osobní rozvoj a růst jedince, hlavně v udržitelném duchu, podporují. Také samotný prostor pro tuto aktivitu je navržen jako příjemná konzultační místnost v prostředí, které svými dalšími aktivitami podporuje další rozvojové tendence jedince směrem k udržitelnému rozvoji.

Hodinová sazba za pronájem prostoru je 200,- Kč/hod.

Prostor o velikosti 5 x 2,5 m je vybaven konferenčním stolkem se dvěma křesly, prostorem pro odložení osobních věcí a ošacení, toaletou, zázemím pro přípravu drobného občerstvení (kávy, čaje).