KPZ – KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Co je KPZ?

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je způsob získávání základních potravin, jehož cílem je podpora konkrétního zemědělce. Jde o partnerství mezi zemědělcem a spotřebitelem, v jehož rámci jsou rizika a přínosy hospodaření sdíleny spravedlivěji než v systému běžných obchodních řetězců, je to vlastně takový oboustranný závazek. Členové KPZ si před sezónou předplatí určitou část produkce, čímž má zemědělec jistotu odbytu a dostatek financí pro chod farmy. Spotřebitel má díky úzkému vztahu obou stran představu o tom, odkud pochází jídlo, které jí. Do KPZ jsou zapojeni především zemědělci hospodařící ekologickým a udržitelným způsobem. Dbáno je tedy na princip solidarity, ekonomické lokalizace, udržitelnosti, soběstačnosti a ohledů na životní prostředí.

Jak se KPZ liší od bedýnek?

Nejvýznamnější rozdíl leží v přítomnosti dlouhodobého závazku a partnerství založeného na vzájemné solidaritě mezi producenty a konzumenty a také ve snaze překonávat tyto dvě role, protože v KPZkách se konzumenti často stávají částečně či plně aktéry či podílníky produkce svých potravin. Od klasických bedýnek se liší především tím, že obsah dodávek je dán produkcí daného zemědělce, není pevně stanoven a není možné si jej volit – jde pokaždé o takové překvapení, co se podařilo vypěstovat a co se dostane až na náš stůl. Hospodyňkám tedy přináší mnohdy nový vítr do jejich zaběhlých stereotypů vaření, protože se mohou setkat i s méně obvyklými a tradičnějšími typy potravin.

Jak důležité je pro KPZky označení BIO?

Značení je nezbytné tam, kde producent a jeho potraviny jsou anonymní. Značka má být zprostředkovatelem přinášejícím vzájemnou důvěru (či zdání důvěry) mezi producentem a spotřebitelem. KPZ je založeno na přímém partnerství a přímé důvěře mezi nimi, tudíž nepotřebuje a nevyžaduje žádné formální značení, protože vše, co se týká samotné produkce, je obvykle diskutováno komunikačními kanály podílníků KPZ. Nicméně v mnoha případech jsou KPZ hospodářství certifikovány jako ekologická či mají certifikaci DEMETER pro biodynamické hospodaření (nejčastěji proto, že svou produkci prodávají i jinými odbytovými kanály, kde se jim certifikace hodí). Nebo jednoduše proto, že podílníci certifikaci vyžadují.

VyVáženo je centrálou pro dvě KPZ:

KPZ Kladno Vejce

Vejce nám dodává pan Zelenka, který má nedaleko Rakovníka farmu s volným chovem slepic. Vajíčka se tedy pyšní označením 1CZ, což v současné době není tak úplně standardem.

 • sezóna je stanovena od března 2020 do března 2021
 • 1 podíl = 30 ks vajec/ 14 dní (velikost vajec není specifikována)
 • cena podílu = 4420 Kč/ sezóna
 • poplatek za odběrné místo = 500 Kč/ sezóna
 • smlouva se zemědělcem
 • registrační formulář

KPZ Kladno zelenina – aktuálně je v jednání!

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, POKRAČOVÁNÍ KPZ ZELENINY JE AKTUÁLNĚ V JEDNÁNÍ. FARMÁŘI SE PŘESTĚHOVALI Z VYŠÍNKU NA JINÉ MÍSTO A VYJEDNÁVÁME PRO VÁS PODMÍNKY POKRAČOVÁNÍ. ZÁROVEŇ JEDNÁME I S DALŠÍMI NOVÝMI POTENCIÁLNÍMI DODAVATELI. O VŠEM VÁS BUDEME BRZY INFORMOVAT PŘES NÁŠ FACEBOOK.

Dvůr Vyšínek je biofarma fungující od 90. let nedaleko Slaného. V příští sezóně se na ní chystají hospodařit manželé Šodkovi. Chtějí tak navázat na činnost majitelky farmy paní Karafiátové, která jako jedna z prvních v České republice dodávala zeleninu a ovoce pro KPZ.

 • sezóna je plánována přibližně od konce května do listopadu 2019
 • 1 podíl = cca 5 kg zeleniny (3 kg v jarních měsících)/ 14 dní
 • cena podílu = 5180 Kč/ 7 měsíců/ 14 závozů
 • poplatek za odběrné místo a připravení “bedýnky” = 400 Kč/ sezóna
 • smlouva se zemědělcem

Podíly se platí přímo na účet zemědělců. Platbu za odběrné místo se hradí hotově při vyzvednutí prvního podílu KPZ.

Členové obou KPZ mají slevu 10% na poplatek za odběrné místo.

V případě dotazů se obraťte na email kpz@vyvazeno.cz
Po více informací o tom, co jsou a jak KPZ fungují doporučujeme prostudovat web kpzinfo.cz.